Nasip nije auto-put: Nastavljamo!

Ovog meseca smo se ponovo okupili na nasipu i blokirali prolaz automobilima. Dopisi o stanju na Savskom nasipu su upućeni gradonačelniku Beograda, Ministru unutrašnjih poslova, Ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, javnom vodoprivrednog preduzeću “Beogradvode”, nadležnim republičkim i gradskim inspekcijama.

Skrenuli smo pažnju na nelegalni saobraćaj , kao i na to da je integritet nasipa  ozbiljno narušen teškim kamionima koji se koriste za dopremanje materijala za izgradnju nelegalnih vikendica. Ukoliko se nadležne službe budu oglušlile na naše zahteve, u skladu sa Krivičnim zakonikom član 295. krivično je kažnjivo i propuštanje nadzora odgovornog ili službenog lica nad stanjem saobraćajnice i protiv direktno odgovornih lica ćemo podneti prijave.

Poručujemo da nećemo odustati dok se na nasipu ne postave rampe i ne zabrani saobraćaj za sva motorna vozila, osim za vozila servisnih službi!

Leave a Reply