Primedba na plan detaljne regulacije saobraćajnice Nova Dunavska od Pančevačkog mosta do Puta za Adu Huju predata Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove

Удружење грађана „Улице за Бициклисте“ упућује примедбу на нацрт плана детаљне регулације саобраћајнице Нова Дунавска везано за непостојање бициклистичке инфраструктуре на профилима саме саме саобраћајнице и приступним рампама ка Панчевачком мосту (Рампа 1, Рампа 2 и Рампа Вилине воде). Предлажемо убацивање бициклистичке инфраструктуре у оквиру профила саобраћајница 1-1, 2-2, 2.1-2.1, 3-3, 7-7,7.1-7.1, 5-5, 6-6 , 8-8 према предлогу иницијативе Беоциклизација.

Под претпоставком да ни на плановима детаљне регулације суседних саобраћајница (Вишњичка улица, Пут за Аду Хују, Вука Врчевића, Дунавска, Поенкареова,  Кланички кеј, Булевар Деспота Стефана) такође није планирана бициклистичка инфраструктура, удружење „Улице за Бициклисте“ предлаже да  у сарадњи са осталим београдским бициклистичким удружењима дефинишете бициклистички коридор који би повезивао Аду Хују и насееље Карабурму са бициклистичком стазом која почиње код улице Дунавски кеј и наставља даље ка Ади Циганлији, као што је и предвиђено ГУП-ом за 2021 годину и ускладите овај план детаљне регулације са истим.

Значај овог коридора био би вишеструк, јер би са једне стране отворио могућност повезивања насеља Карабурма, Вишњица, Вишњичка бања и Миријево са центром града , имајући у виду да се бицикл показао као брже или подједнако брзо превозно средство у односу на градски превоз и аутомобил на релацијама до 7 км у урбаним срединама.

Такође, повезивање ових насеља са бициклистичком стазом ка Ади Циганлији повећало би број бициклиста рекреативаца који су до сад избегавали прометни Булевар Деспота Стефана, а и отворило могућност грађанима из центра да бициклом иду до Аде Хује, која би јефтиним интервенцијама на постојећој инфраструктури односно успоравањем саобраћаја (зона 30, зона успореног саобраћаја) и исцртавањем бициклистичких трака могла да буде претворена у бициклистичку и рекреативну оазу овог дела града.

Сам Панчевачки мост део је Еуро Вело 6 међународне бициклистичке руте од Атланског океана до Црног мора, и самим тим је логично повезати га бициклистичком инфраструктуром што је и предвиђено ГУП-ом за 2021. годину, односно додати бициклистичку стазу на приступне рампе (Рампа 1, Рампа 2, Рампа Вилине Воде) и такође безбедно повезати насеља на левој обали Дунава (Крњача, Котеж, Борча , Панчево). Грађани леве обале већ увелико користе тротоаре на Панчевачком мосту за бициклистички саобраћај, јер је коловоз изузетно небезбедан, а брзине возила велике.

Удружење грађана „Улице за бициклисте“  је такође предало петицију   за унапређење бициклистичке инфраструктуре и безбедности бициклиста у Београду 12.07.2013  и то Скупштини града Београда и Градској управи, односно Секретаријату за саобраћај. Један од захтева на петицији која броји 700 потписа је и изградња бициклистичке стазе од Аде Циганлије до Аде Хује чиме би се један део Палилуле повезао на већ постојећу бициклистичку инфраструктуру.

На крају треба поменути и да су примарни бициклистички коридори на ГУП-у за 2021. годину управо на овом делу, односно да се укрштају са овом саобраћајницом , тако да би инфраструктура имала на шта да се надовеже у перспективи, што се може видети и на издвојеној слици испод (примарни бициклистички коридори су представљени испрекиданом линијом):

Leave a Reply