Projekat TRACE i Beograd

Što više vozim bicikli sa našim Udruženjem, a ne samo za svoj užitak, svesnija sam da je jedini način popravljanja odnosa prema biciklizmu u Beogradu ( o unutrašnjosti ne govorim, jer mnoga manja mesta biciklizam doživljavaju kao stil života, posebno u Vojvodini) promena stanja svesti koja neće meriti poslovni ili životni uspeh velikim automobilom, na primer. Naravno, sve kreće od najranijeg detinjstva, to je bar jasno. Dobar primer roditelja, potpomognut školskim usmerenjem, set zakona, ulice za bicikliste sa puno staza, to je idealni Beograd za mene.
Ovih dana sam zahvaljujući tome što sam profesor u Saobraćajno tehničkoj školi u Zemunu, naišla na jedan projekat koji mi se čini vredan pažnje, a tiče se baš toga. Podrške biciklizmu u obrazovnom procesu. Prvi deo teksta je iz dela saopštenja Saobraćajnog fakluteta u Beogradu.
​”Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet učestvuje kao partner u realizaciji međunarodnog projekta pod nazivom “Iskorišćenje potencijala praćenja aktivnosti biciklizma i pešačenja” (TRACE) koji se finansira od stane Evropske Komisije kao deo programa Horizon2020 (H2020)
Projekat obuhvata učesnike partnere iz 7 EU država (Portugalija, Belgija, Luksmeburg,Holandija, Bugarska, Italija i Velika Britanija) i Srbije, kao pridružene zemlje. Osnovni zadaci TRACE projekta sastoje se u istraživanju mogućnosti primene inovativnih procesa planiranja i korišćenja biciklizma i pešačenja i odgovarajućih promotivnih kampanja, kroz povećanje nivoa znanja u ovoj oblasti, kao i putem analize potencijala praćenja aktivnosti biciklizma i pešačenja.
Projekat traje od 01.06. 2015. godine i završava se 01.06. 2018. godine.
TRACE projekat između ostalog, uključuje i izradu osam pilot studija u Beogradu i drugim gradovima Evrope (Agueda u Portugaliji, Breda u Holandiji, Bolonja u Italiji, Plovdiv u Bugarskoj. Jedna od pilot studija odnosi se na razvoj i primenu sredstava i inicijativa za povećanje nivoa korišćenja biciklizma i pešačenja među đacima. U tu svrhu, u okviru projekta, unaprediće se i primeniti koncept Positive Drive u više evropskih gradova, uključujući i Beograd. Positive Drive je projekat koji ima za cilj promenu ponašanja korisnika i njihovo preusmeravanje na održive vidove transporta (biciklizam,pešačenje itd)…U okviru projekta razvijena je i aplikacija za pametne telefone, koja “meri i nagrađuje” pozitivna ponašanja korisnika.”
Poziv Saobraćajnog fakulteta uključuje sve zainteresovane subjekte za pitanje razvoja održivih vidova transporta, ne samo moju školu, dodala bih.
​U daljem tekstu, prevela sam predstavljanje Beograda u okviru projekta. 

“Beograd je glavni i najveći grad Srbije, treći po veličini grad u jugoistočnoj Evropi, nakon Istanbula i Atine, a među najvećima u podunavskoj Evropi. Ona pokriva 3,6% teritorija Srbije, a 24% stanovništva zemlje živi u gradu. Beograd je privredni centar Srbije, a glavni grad srpske kulture, obrazovanja i nauke.
Budući da je većina automobila i problema prevoza koncentrisana u glavnom gradu, strategija projekta je predložiti ciljane intervencije u sektoru putnog prometa u Beogradu, s glavnim ciljem prebacivanja u različite održive načine, kao što su javni prijevoz, auto-udruživanje i nemotorizovani saobraćaj, dok je u razvoju integrisane upotrebe zemljišta i saobraćajnih strategija za dugoročno. Međutim, prema Newman – Kenworthy skali, Beograd je tipičan “javni prevoz grad”, sa PT udjelom od 53% u podjeli. Beograd ima monocentrične urbane forme, s visoko koncentrisanim Central Business District (CBD), iako područje Novog Beograda sve više postaje komercijalno središte. Ipak, u poređenju s mnogim drugim evropskim gradovima slične veličine, većina radnih mesta u Beogradu je u CBD (32%). Osim toga, s obzirom na gradsku geografiju, a Sava i Dunav teku uz sam centar grada, promet u CBD uočava uska grla na 3 glavna mosta iz Novog Beograda.

Održivi ciljevi urbane mobilnosti Beograda

Snažan fokus je na atraktivnosti i konkurentnosti javnog prevoza putnika: zadržati svoj udeo na sadašnjem visokom nivou od 53%
Za rast privatnog automobila: smanjenje privatnog automobilskog saobraćaja
Valorizovati korištenje bicikla i hodanja kao redovnog putničkog načina, njihovo integrisanje u transport i pokretljivost.
Da se postigne pravi uravnotežen urbani prometni sastav kao podrška stvaranju podnošljivog grada.
Za stvaranje istinski intermodalnog sastava (gde su informacije, programi, tarife, organizacija i institucionalna pitanja stvarno integrisana).
Snažna potpora za poticanje održive mobilnosti i socijalne kohezije.

Aktivnosti u TRACE

Pozitiv Drive, Saobraćajna zmija (igra) i Praćenje za planiranje deo su pilot programa koji će se provoditi u Beogradu u sklopu TRACE projekta. U posljednjih nekoliko godina, Beograd je pokrenuo i proveo nekoliko značajnih projekata vezanih uz ovu temu. Biciklistička  infrastruktura razvija i biciklizam promoviše kroz različite vrste kampanja i događaja (Bike fest, Evropska nedelja mobilnosti, Ulicama biciklista, obrazovnim programima obuke Bicikl za škole, itd). U posljednje vrijeme, biciklizam postaje priznatiji i prihvaćeniji među profesionalcima i političarima, ali još uvek nema jasnu strategiju za daljnji razvoj. Rast biciklizma je vidljiv na ulicama, ali to ne sledi odgovarajuće mere, propise i zakone. Kao posledica toga, tu je visoka stopa nesreća, uzimajući u obzir još uvek nizak postotak korišćenja bicikla. Takođe, tu je i nedostatak podataka (zaključaka, anketa), što čini da je teško izvući zaključke i uveriti donosioce odluka. Implementacija Trace alata može poboljšati ove probleme i na taj način doprineti ukupnoj mobilnosti grada.

About the author

#politics #fantasy #literature #writing #cycling

Leave a Reply