BALKARAVANA 2020

Balkaravana 2020

U cilju jačanja i promocije interkulturalnog dijaloga, održivog razvoja, “zelene” mobilnosti i mira među mladima i građanima regiona Zapadnog Balkana, Centar za životnu sredinu iz Banja Luke, u saradnji sa Ulice za bicikliste iz Beograda,  Priroda i društvo-Bajkulturom iz Zenice, Biciklo.me iz Podgorice i GO2 iz Skadra raspisuju:

JAVNI POZIV ZA UČESNIKE

BALKARAVANA 2020. – naziv za četiri biciklističke ture kroz Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Albaniju koje predstavljaju jedinstvenu priliku za mlade u regionu da dožive putovanje na jedan malo drugačiji način od onih uobičajenih – biciklom!

Balkaravana 2020. nudi neprocenjivo iskustvo povezivanja društveno aktivnih građana, mladih i avanturista iz regiona Zapadnog Balkana u cilju upoznavanja sa različitim kulturama na Balkanu i običajima te razmene ideja i stavova, ali i promocije zdravog načina života i kretanja održivim vidom transporta. Tokom četiri biciklisitčke ture, učesnici će biti u prilici da posete veliki broj lokalnih zajednica i upoznaju se sa njihovim značajnim kulturno-istorijskim znamenitostima i lokalitetima ali i meštanima.

U svakom gradu – stanici na turi učesnici će provesti određeno vreme kako bi mogli da vide običaje i život građana i građanki u različitim delovima Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije. Probaju lokalnu hranu, slušaju muziku tog regiona, probaju specijalitete lokalnih kuhinja, vide prelepe pejzaže i osete afmosferu na ulicama gradova domaćina ture.

Učesnici će takođe imati priliku da obnove javne prostore u lokalnim samoupravama tokom ture i time pokažu svoju kreativnost i zajedno sa ostalim učesnicima ostave svoj trag da su doprineli regonalnom povezivanju, zelenoj mobilnosti i da kroz mali vid zahvalnosti gradu koji ih je ugostio, urade nešto korisno za građane i građanke koji će im biti domaćini tokom biciklističke ture.

Nakon biciklističke ture, učesnici će biti u obavezi da realizuju jednu vršnjačku edukaciju na kojoj bi sa kolegama i prijateljima preneli utiske o putovanju, imaju jedno pojavljivanje u medijima i napišu kratak esej ili reportažu sa utiscima sa putovanja.

 

KO MOŽE DA SE PRIJAVI? Svi građani i građanke Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije između 18 i 30 godina starosti. Poziv za prijavu učesnika se raspisuje za svaku od navedenih teritorija ponaosob, te se svaki učesnik prijavljuje se za turu samo na teritoriji odakle dolazi. Pri izboru učesnika, žiri iz svake organizacije će dati prednost učesnicima koji su aktivni u svojoj lokalnoj zajednici u oblasti očuvanja životne sredine, sporta, multikulturalnosti, tolerancije i nisu imali prilike da posete veći deo Zapadnog Balkana.

ZA KADA SU PLANIRANE TURE?

SRBIJA: 28.09.2020. – 04.10.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA: 24.09.2020. – 28.09.2020.

CRNA GORA: 27.09.2020. – 01.10.2020.

ALBANIJA: 19.09.2020. – 22.09.2020.

PLAN PUTA I AGENDA:

Srbija Bosna i Hercegovina Crna Gora Albanija
28.09.2020.

Start: Beograd

24.09.2020

Start: Banja Luka

27.09.2020.

Start: Podgorica

19.09.2020.

Start: Skadar

28.09.2020.

Beograd – Valjevo

98 km

25.09.2020.

Banja Luka – Kneževo

52 km

27.09.2020.

Podgorica – Ulcinj

100 km

19.09.2020.

Skadar – Velipoje

31 km

29.09.2020

Valjevo – Arilje

81 km

26.09.2020.

Kneževo – Travnik

48 km

28.09.2020

Ulcinj – Bar- Tivat

90 km

20.09.2020

Velipoje – Boks Rijoll

51 km

30.09.2020

Arilje – Kušići

72 km

27.09.2020.

Travnik – Zenica

35 km

29.09.2020

Boka Kotorska

40 km

21.09.2020

Boks Rijoll – Skadarsko jezero

52 km

01.10.2020.

Kušići – Sjenica

45 km

28.09.2020.

Zenica

 

30.09.2020.

Poluostrvo Luštica

67 km

22.09.2020

Skadarsko jezero – Skadar

20 km

02.10.2020.

Sjenica – Novi Pazar

45 km

01.10.2020.

Podgorica

80 km

03.10.2020.

Novi Pazar – Vranje

280 km (autobus)

03.10.2020.

Vranje – Bujanovac

30 km

04.10.2020.

Vranje – Beograd

350 km (Autobus)

 

KAKO POSLATI PRIJAVU? Prijavni formular možete naći na ovom linku.

ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVE. Molimo vas da popunite formular do 13.09.2020. do 23:59.

 

 

ODABIR UČESNIKA. Žiri iz svake organizacije će na osnovu poslate aplikacije izabrati kandidate koji su prošli u uži krug i sa njima obaviti intervjue. Intervjui će biti obavljeni 14.09.2020. Nakon završetka intervjua žiri će do 16.09.2020 odabrati učesnike na biciklističkoj turi koji će zajedno sa vođom tima iz svake organizacije najpre proći kratak pripremni trening gde će dobiti sve logističke i organizacione informacije.

DODATNE INFORMACIJE: Troškovi biciklističke ture će biti u potpunosti pokriveni od strane organizatora, i to: hrana, piće i smeštaj tokom vožnje; troškovi prevoza učesnika na lokaciju početka vožnje odnosno troškove prevoza učesnika nakon završetka vožnje do svojih prebivališta. Za više informacija, obratite se putem mejla na: office@uzb.rs

NAPOMENA: U skladu sa situacijom izazvanom virusom COVID-19 sve potencijalne izmene načina održavanja ove ture zadržavaju organizatori.

 

 

Centar za životnu sredinu zajedno sa partnerima je podržan od strane RYCO u okviru drugog poziva za projekte, sufinansiranog od strane UN fonda za izgradnju mira

Balkaravana 2020 je deo projekta „Od održive mobilnosti ka održivom miru“, koji se sprovodi uz podršku Fonda za Zapadni Balkan – WBF  (westernbalkansfund.org)

 

Ovde možete skinuti ili pogledati završni dokument – brošuru kako je protekao ceo događaj Balkaravana 2020, u digitalnom formatu [PDF Balkaravana 2020]

Leave a Reply