Istorijski trenutak za biciklizam: Evropske institucije zvanično usvojile zajedničku Evropsku deklaraciju o biciklizmu

Zvanično usvojena zajednička Evropska deklaracija o biciklizmu

Početkom aprila, Evropski savet, Komisija i Parlament potpisali su Evropsku deklaraciju o biciklizmu, označavajući zvanično usvajanje prvog međuinstitucionalnog biciklističkog političkog dokumenta na evropskom nivou. Organizovan od strane belgijskog predsedništva Saveta Evropske unije, neformalni sastanak ministara transporta EU pružio je okvir za potpisivanje.

Evropska deklaracija o biciklizmu, najambicioznija inicijativa EU o biciklizmu do sada, prepoznaje biciklizam kao potpuno razvijeni vid transporta. Sa osam osnovnih principa i 36 obaveza, ova značajna deklaracija opisuje biciklizam kao jedan od “najodrživijih, dostupnih i inkluzivnih, niskih troškova i zdravih oblika transporta i rekreacije, i njegovu ključnu važnost za evropsko društvo i ekonomiju.”

Henk Swarttouw, predsednik ECF, rekao je: “Evropska deklaracija o biciklizmu će biti urezana u istoriju kao monumentalni korak napred za razvoj biciklizma u Evropi. Ova međuinstitucionalna deklaracija obavezuje sve evropske institucije da podrže i unaprede politike ka više biciklizma i da ga postave na isti nivo kao i druge oblike transporta. Ponosni smo što smo odigrali odlučujuću ulogu u zagovaranju ove deklaracije, zajedno sa našim članovima i partnerima iz industrije.”

Jill Warren, izvršna direktorka ECF, rekla je: “Danas slavimo usvajanje Evropske deklaracije o biciklizmu kao zaista istorijski uspeh. Ova deklaracija ima potencijal da otključa koristi biciklizma za milione evropskih građana, odražavajući mnoge od dugoročnih zahteva za zagovaranje i politiku ECF-a. Sa biciklizmom podignutim na strateški prioritet, spremni smo da podržimo institucije u ostvarivanju njegovog punog potencijala kao zdravog i održivog sredstva transporta.”

Usvajanje Evropske deklaracije o biciklizmu sledi niz političkih obaveza na visokom nivou o biciklizmu, uključujući i obećanje koje je dao bivši izvršni potpredsednik Komisije Frans Timmermans 2023. godine, Rezoluciju Evropskog parlamenta o biciklizmu, Deklaraciju o biciklizmu koju su predvodile države članice i najavu predloga za Deklaraciju o biciklizmu od strane komesara EU za transport Adine Vălean na događaju EU Urban Mobility Days u Sevilji u oktobru prošle godine. Ranije ove godine, Odbor za transport Evropskog parlamenta je većinskim glasovima usvojio Evropsku deklaraciju o biciklizmu.

EU Declaration on Cycling

Usvajanje Evropske deklaracije o biciklizmu odražava snažne zajedničke napore civilnog društva, industrije bicikala i vladinih institucija. ECF, kao jedini evropski glas civilnog društva za biciklizam, zajedno sa svojim partnerskim industrijama Cycling Industries Europe i Konfederacijom evropske biciklističke industrije (CONEBI), dugo su zagovarali jedinstvenu biciklističku politiku na evropskom nivou i bili su u prvom planu na svakom koraku.

Usvajanje ove deklaracije postavlja putokaz za dalje koordinirane akcije u promociji biciklizma kao održivog i inkluzivnog vida transporta za sve evropske građane. ECF sada poziva institucije da zadrže svoj kolaborativni i konsultativni pristup kako bi osigurale uspešnu implementaciju principa i obaveza koje deklaracija sadrži. Spremni smo da u potpunosti podržimo efikasnu implementaciju zajedno sa našim članovima i širom javnošću.

Izvršna direktorka Jill Warren i direktor za politiku i razvoj Philip Amaral prisustvovali su ceremoniji potpisivanja u Briselu, u ime ECF-a. U svom uvodnom govoru na sastanku ministara transporta, Tony Grimaldi, predsednik CIE, rekao je: “Nema razloga da se čeka sa rastom biciklizma u Evropi. To je situacija u kojoj svi dobijaju – tranzicija mobilnosti, kreiranje radnih mesta, ekonomski rast, promocija lokalnih kompanija – sve je dostupno sada, sve je sada moguće. Razvijajmo svetski renomiranu evropsku biciklističku industriju i podržimo evropsko vođstvo!

Komentarišući usvajanje, Erhard Büchel, predsednik CONEBI-ja, rekao je: “Podrška EU ovoj Deklaraciji šalje snažnu poruku o prioritetizaciji biciklizma i njenom priznanju kao ključnog elementa održive mobilnosti. Veće usvajanje biciklizma zaista znači i više kvalitetnih lokalnih poslova, a njegova uloga je takođe korisna i za ekonomiju EU – doprinoseći ciljevima trenutne i buduće industrijske strategije EU.

Evropske institucije zvanično usvojile zajedničku Evropsku deklaraciju o biciklizmu

Sa izborima za Evropski parlament 2024. godine koji su sve bliži, “Shift Gears for Europe” manifesto ECF-a poziva kandidate za poslanike EP-a da se obavežu da će podržati biciklizam u narednom političkom mandatu i da ga učine demokratskim, pristupačnim i pouzdanim sredstvom transporta za ljude sa svim nivoima prihoda. Usvajanje Evropske deklaracije o biciklizmu pruža poslanicima EP-a jedinstvenu priliku da osiguraju da je biciklizam vrhunski politički prioritet EU. Manifest uključuje šest specifičnih akcionih tačaka koje poslanici EP-a mogu preduzeti kako bi osigurali da građani direktno imaju koristi od biciklizma.

Evropska deklaracija o biciklizmu takođe će biti ključna tema rasprave na glavnoj Velo-city konferenciji ECF-a koja će se održati od 18. do 21. juna 2024. godine u Gentu, Belgija. Konferencija će okupiti 1.500 delegata iz gradova i nacionalnih vlada, zagovornika, akademika i industrije iz preko 60 zemalja i uključivaće plenarnu sesiju sa predstavnicima EU i nacionalnih ministarstava, koji će raspravljati i deliti svoje stavove o značaju i implementaciji Deklaracije.

Leave a Reply

Sidebar baner Postani patreon UZB