Trotoari na Pančevačkom mostu

Pančevac

Nakon niza dopisa upućenih JP “Putevi Srbije” i Direkciji za puteve grada Beograda udruženje građana “Ulice za Bicikliste odlučilo je da 19.12.2013 postavi transparent na Pančevačkom mostu i tako skrene pažnju na stanje trotoara na istom,  jer su obe institucije negirale nadležnost i nisu pokazivale volju za saradnjom. JP “Putevi Srbije” je u periodu septembar – decembar 2013 godine zamenilo nekoliko upalih nosećih ploča sa uzvodne i nizvodne strane, ali se na tome stalo.

Zakonom o bezbednosti u saobraćaju kretanje biciklista je regulisano tako da se biciklista može kretati 1 metar od desne ivice kolovoza, a kretanje trotoarom je rezervisano za pešake i zabranjeno za bicikliste. Međutim, Pančevački most je deo međunarodne biciklističke Euro Velo 6 rute i na njemu je ograničenje brzine 80 km/h, ako je suditi po znaku koji predstavlja prekid naseljenog mesta kada prilazite mostu iz pravca Pančeva.Kada se uzme u obzir i znak koji upućuje bicikliste da koriste trotoar prilikom prelaska mosta (vidi fotografiju ispod) , a deo je signalizacije međunarodne Euro Velo 6 biciklističke rute kretanje trotoarom se nameće kao najbezbednije rešenje, pogotovo jer se ograničenje brzine na mostu najčešće ne poštuje i motorna vozila se često kreću i brzinom od 100 km/h.

Picture

Za prelazak preko mosta molimo koristite trotoar
Ovo rešenje nikome ne bi predstavljano problem da na trotoarima ne postoji na desetine nenivelisanih pragova, upale noseće ploče, otvoreni šahtovi, neasfaltirani delovi i loš asfalt, visoki trotoari, oštre bankine i nenivelisani betonski poklopci šahtova. Sve ovo bicikliste izuzetno usporava i mnoge od njih navodi da koriste kolovoz, pogotovu ako imaju osetljivije “drumaške” bicikle. U oba slučaja postoji povećan rizik od nesreće, zbog velikih brzina koje razvijaju motorna vozila na kolovozu ili zbog navedenih problema na trotoarima. Imajući u vidu sve veći broj građana leve obale Dunava (Krnjača, Kotež, Borča, Pančevo) koji bicikl koriste kao prevozno sredstvo, ovaj problem bi trebalo rešiti što pre. U pitanju je takođe i slika koju strani turisti na biciklama imaju o našem gradu kada prelaze ovaj most kao i njihova bezbednost, jer je kao što smo već pomenuli most deo međunarodne biciklističke Euro Velo 6 rute od Atlanskog okeana do Crnog Mora.
Nakon postavljanja transparenta od strane medija kontaktirano je JP “Putevi Srbije” i Direkcija za puteve grada Beograda i obe institucije su za nadležnost nad trotoarima upućivale jedna na drugu i pokušavale da ospore da je biciklistima uopšte mesto na trotoaru, negirajući znak “Za prelazak preko mosta molimo koristite trotoar”  koji je pre mosta postavljen uz saglasnost grada, a odnosi se na bicikliste. Argument da na trotoaru nema mesta za bicikliste i pešake ne stoji jer je frekvencija kretanja pešaka izuzetno mala kao i verovatnoća da će se biciklista i pešak uopšte sresti. Na Euro Velo 6 biciklističkoj ruti kod mesta Bad Deutsch-Altenburg  u Austriji signalizacija upućuje bicikliste na most sa trotoarom skoro identične širine kao na Pančevačkom mostu, a trotoar se za prelazak mosta biciklom koristi i u Bratislavi, Budimpešti i Novom Sadu.

Naše udruženje će ponovo pokušati da stupi u kontakt sa nadležnima i  da izdejstvuje da se gore navedeni nedostatci otklone kako bi most postao upotrebljiv za sve korisnike, a ne samo za vozače motornih vozila i kako bi bio bezbedan za sve. Potrebno je asfaltirati po 100 metara trotoara a obe strane, nivelisati trotoare, poravnati pragove, poklopce šahtova i ukloniti oštre bankine što spada u redovno održavanje mosta i ne zahteva velike investicije.

Autor teksta: Zoran Bukvić

1 Response

Leave a Reply