Otvorene pozicije

UG Ulice za bicikliste promoviše bicikl kao prevozno sredstvo i za cilj ima podizanje svesti o ravnopravnom učešću biciklista u saobraćaju i poboljšanje biciklističkih uslova i kulture. Zalažemo se za neophodne promene u okviru održive mobilnosti kako bismo pozvali što veći broj ljudi da automobile zamene biciklima i time doprineli da živimo u zdravijem i zelenijem gradu.

To radimo kroz:

 1. saradnju i javno zagovaranje  sa javnom upravom i nadležnim organima,
 2. komunikaciju sa zainteresovanim javnošću i sličnim udruženjima,
 3. intervencije u prostoru,
 4. organizaciju zajedničkih vožnji ”Kritična masa” i drugih aktivnosti koje će vas naterati da se zaljubite u bicikl.

Našem udruženju su potrebni mladi, komunikativni i energični ljudi koji dele naše vrednosti, kako bi nam pomogli da se glas biciklista čuje jasnije i glasnije, kako bi naša zalaganja bila što vidljivija u javnosti. 

 

Trenutno otvorene pozicije su: Projektni asistent/kinja, PR menadžer/ka i Arhitekta/kinja – Urbanista/kinja

Projektni asistent/kinja

Broj izvršilaca: 2

Mesto: Beograd

Način angažmana: Volonterski, uz mogućnost ostvarivanja zarade nakon realizovanog projekta 

Ovo je sjajna prilika, ze tebe ukoliko:

 • Studiraš ili si završio visoku ili višu stručnu spremu iz oblasti organizacionih ili političkih nauka, ekonomije, finansija ili računovodstva
 • Želiš da stekneš iskustvo u pisanju i vođenju projekata organizacija civilnog društva
 • Voliš aktivizam i želiš da doprineseš unapređenju uslova za vožnju bicikla u Beogradu i Srbiji

Tvoji zadaci bi bili:

 1. Praćenje poziva za podnošenje projektnih prijava
 2. Pisanje i pomaganje u pisanju projektnih prijava
 3. Podnošenje prijava i praćenje njihovog statusa
 4. Priprema i podnošenje prateće dokumentacije, pre, tokom i nakon ugovaranja projekta
 5. Evidentiranje finansijske realizacije projekata (evidencija troškova i sakupljanje prateće dokumentacije);

Sa nama, imaćeš priliku da:

 • Usavršiš svoje veštine vođenja i administracije projekata organizacija civilnog društva
 • Stekneš dodatne veštine i znanja u oblasti održive urbane mobilnosti i aktivizma
 • Ideš na treninge sa profesionalcima
 • Radiš u timu sa ljudima iz različitih sfera interesovanja uz super druženje

 

PR menadžer/ka volonter/ka

Broj izvršilaca: 2

Mesto: Beograd

Našem udruženju su potrebni mladi, komunikativni i energični ljudi koji dele naše vrednosti, kako bi nam pomogli da se glas biciklista čuje jasnije i glasnije, a naša zalaganja budu što vidljivija u javnosti.  

Ovo je sjajna prilika ze tebe ukoliko:

 • studiraš Fakultet za medije i komunikacije ili Fakultet političkih nauka
 • baviš se novinarstvom i medijima profesionalno ili amaterski
 • voliš aktivizam i želiš da doprineseš poboljšanju uslova za vožnju bicikla kao sredstva transporta u Beogradu i Srbiji

Tvoji zadaci bi bili:

 1. Komunikacija sa medijima
 2. Pisanje/slanje saopštenja za medije
 3. Gostovanje na TV-u i radio stanicama
 4. Pisanje i prevođenje tekstova za web sajt
 5. Učestvovanje u planiranju i sprovodjenju aktivnosti 

Iako trenutno volonterski, imaćeš priliku da:

 • Usavršiš svoje veštine na temi koju voliš
 • Stekneš dodatne veštine i znanja u oblasti održive urbane mobilnosti
 • Pohađaš stručne treninge
 • Radiš u timu sa ljudima iz različitih sfera interesovanja uz super druženje

 

Arhitekta/Urbanista

Udruženje građana Ulice za bicikliste traži osobu (volonter, uz mogućnost plaćanja nakon odobrenog projekta) koja će pre svega biti zaposlena na kreiranju arhitektonsko-urbanističkih rešenja u okviru udruženja, a zatim i zajednički sa drugim članovima i članicama raditi na razvoju organizacije i realizaciji ciljeva organizacije.

Zadaci

 • Crtanje i predlaganje rešenja zelenih oblika transporta u gradu (kroz mape, osnove, preseke i montaže)
 • Praćenje i ulaganje primedbi na javne uvide
 • Učestvovanje u urbanim akcijama

Dobićeš

 1. Iskustvo rada u grupama više različitih aktera u gradskoj sredini.
 2. Znanje o zelenoj infrastrukturi, tipovima i dimenzijama.
 3. Iskustvo u pisanju primedbi na javnom uvidu i komunikacija sa službenim gradskim institucijama.

 

Čekamo te da nam se pridružiš.  

Rok za podnošenje prijave je 30. april 2021.

Formular za prijavu je ovde.