Day

May 8, 2012
Autorka teksta: Elizabeta, prevod: Miloš Lazić U aprilu 2011. godine, održala se prva Kritična masa u Beogradu. Dana 30. aprila 2012. godine, bila je njena prva godišnjica. Od kada sam došla (u Beograd) prošle godine, broj biciklista se povećava i možete videti sve više ljudi na ulicama sa biciklima – i to ne samo u...
Read More

Kritična masa

Kritična masa je zajednička biciklistička vožnja koja se odvija u preko 300 gradova širom sveta, sa ciljem skretanja pažnje na probleme sa kojima se biciklisti i biciklistkinje susreću u svakodnevnom saobraćaju. U Beogradu, održava se svake poslednje subote u mesecu sa početkom u 17h sa Trga Republike, a u regionu u Novom Sadu, Šapcu, Skoplju, Zenici i Zagrebu. To je mesečna proslava biciklizma (ne protest), događaj koji pripada građanima i građankama na najdirektniji mogući način.

Website Powered by
Mint Services Hosting