Day

November 17, 2012
Autor grafike: Vuk Spasojević Više informacija: http://www.facebook.com/events/304326416338450/ Ovu Kritičnu masu najavili su i: Zelena Srbija Studio B Radio Beograd Savremeni sport Yellow Cab
Read More

Kritična masa

Kritična masa je zajednička biciklistička vožnja koja se odvija u preko 300 gradova širom sveta, sa ciljem skretanja pažnje na probleme sa kojima se biciklisti i biciklistkinje susreću u svakodnevnom saobraćaju. U Beogradu, održava se svake poslednje subote u mesecu sa početkom u 17h sa Trga Republike, a u regionu u Novom Sadu, Šapcu, Skoplju, Zenici i Zagrebu. To je mesečna proslava biciklizma (ne protest), događaj koji pripada građanima i građankama na najdirektniji mogući način.

Website Powered by
Mint Services Hosting