Day

March 24, 2021
POUM Beograd između želja i mogućnosti
Beograd je rame uz rame sa gradovima Evropske unije, ali na papiru!  Beograd (tačnije beogradski Plan održive urbane mobilnosti) se takmiči sa Grenoblom i Bilbaom, koji su nominovani za planiranje usklađeno sa rodnim senzibilitetom korisnika/ca i potrebama osetljivih grupa! Ova nominacija ipak samo pokazuje da su posvećeni ljudi u gradskim službama na pravi način anticipirali...
Read More

Kritična masa

Kritična masa je zajednička biciklistička vožnja koja se odvija u preko 300 gradova širom sveta, sa ciljem skretanja pažnje na probleme sa kojima se biciklisti i biciklistkinje susreću u svakodnevnom saobraćaju. U Beogradu, održava se svake poslednje subote u mesecu sa početkom u 17h sa Trga Republike, a u regionu u Novom Sadu, Šapcu, Skoplju, Zenici i Zagrebu. To je mesečna proslava biciklizma (ne protest), događaj koji pripada građanima i građankama na najdirektniji mogući način.

Website Powered by
Mint Services Hosting