Day

November 9, 2021
cop26
Svetski lideri moraju da se obavežu da će povećati nivoe biciklizma kako bi smanjili emisije ugljenika i postigli globalne klimatske ciljeve brzo i efikasno. Svetu je potrebno mnogo više biciklizma ako želimo da se borimo protiv klimatskih promena. Bez bržih i odlučnijih akcija vlada širom sveta da smanje emisije ugljenika iz transporta, osudićemo sadašnje i...
Read More

Kritična masa

Kritična masa je zajednička biciklistička vožnja koja se odvija u preko 300 gradova širom sveta, sa ciljem skretanja pažnje na probleme sa kojima se biciklisti i biciklistkinje susreću u svakodnevnom saobraćaju. U Beogradu, održava se svake poslednje subote u mesecu sa početkom u 17h sa Trga Republike, a u regionu u Novom Sadu, Šapcu, Skoplju, Zenici i Zagrebu. To je mesečna proslava biciklizma (ne protest), događaj koji pripada građanima i građankama na najdirektniji mogući način.

Website Powered by
Mint Services Hosting