Izveštaj sa 62. Beogradske Kritične mase

PictureZnak zabrane saobraćaja u oba smera na Savskom nasipu, više puta rušen od strane NN lica

 Zahvaljujući drugarima iz Marke Žvake ovaj put imamo i video sa protesta! Bilo nas je preko 500, a posebno se zahvaljujemo građanima iz blokova,  koji su nas sačekali na samoj rampi, bilo peške ili na biciklu!

Ova Kritična masa je kontinuitet protesta od jeseni prošle godine (2015) , kada smo dva puta išli na Savski nasip, tražeći da se poštuje zabrana prolaska motornih vozila preko njega.

Tada smo krenuli sa administrativnom borbom, i na žalost moramo da konstatujemo da smo naišli na veliki otpor od strane institucija. Prvo je Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda pokušavao da negira da znak zabrane saobraćaja u oba smera uopšte treba da bude na Savskom nasipu, insistirajući na tome da isti nije u katastru saobraćajne signalizacije Beograd puta. Nakon nekoliko žalbi Saobraćajnoj inspekciji i desetina telefonskih poziva, ipak je na osnovu rešenja saobraćajne inspekcije znak zabrane saobraćaja  konačno postavljen na Savskom nasipu u decembru 2015.godine.

Moramo da napomenemo da se sve to vreme Sekretarijat za saobraćaj ignorisao činjenicu da je na Savskom nasipu trasirana Savska biciklistička ruta 2014 godine. U pitanju je biciklistička ruta od novobeogradskih blokova do Bojčinske šume, a otprilike 7. 5 km ove rute ide direktno preko asfaltiranog nasipa.

Izradu projekta je finansirao UNDP Srbija, a projekat izveo CEP (Centar za planiranje urbanog razvoja). Pomenuti Sekretarijat za saobraćaj se pozitivno izjasnio o trasiranju rute, kao i JVP “Beograd vode”. 
 


Picture

Signalizacija Savske rute

Međutim, na naše zahteve da se od zabrane saobraćaja izuzmu biciklisti nadležni iz Sekretarijata za saobraćaj su ostali gluvi. Na pozive su nam odgovarali drsko, prebacujući odgovornost na projektante i JVP Beograd vode i upućujući nas da se obratimo njima? 

Sekretarijat za (motorni) saobraćaj?

Moramo da priznamo da smo ovakvim “maćehinskim” odnosom bili zatečeni, jer umesto da nadležni iz Sekretarijata za saobraćaj lično pozovu JPV” Beograd vode” i dogovore i izuzeće zabrane za bicikliste na saobraćajnom znaku, a prema potpisanim dokumentima iz 2014. godine, oni su “loptu” prebacili nevladinom sektoru. Podsećamo da saobraćajne znakove na nasip postavlja preduzeće Beograd put, a po nalogu Sekretarijata za saobraćaj.

U pomenutim dokumentima se može videti i da je signalizacija Savske rute na nasipu postavljena od strane Beograd puta 2014 godine. Međutim, nakon rušenja jednog od tih saobraćajnih znakova (znak “pazi na bicikliste”) na samom početku nasipa, ispostavilo se da isti “nikom nije predat na održavanje”. 

Zdravom logikom, svako bi očekivao da je ova signalizacija uključena u održavanje od strane Beograd puta, jer je potpuno nelogično da se JVP Beograd vode bave istom kao vodoprivredno preduzeće. Međutim, gradski Sekretarijat za saobraćaj i ovde je rešio da se pravi nevešt, dajući nam odgovore da je znakove “postavio CEP (Centar za planiranje urbanog razvoja)”, iako dokumenti kažu drugačije.

Na kraju, moramo da se zapitamo koji su razlozi za ovakvo ponašanje gradskog sekretara za saobraćaj Dušana Rafailovića? Možemo samo da nagađamo da li je u pitanju izbegavanje konflikta sa moćnim  “vikendašima” sa Savskog nasipa, izbegavanje troška postavljanja nove signalizacije ili nešto treće.

Situacija na terenu

Rezultat ove izvrnute logike je da devastiranim Savskim nasipom i danas prolaze privatni automobili, iako im je Zakonom o vodama (član. 133) a i saobraćanim znakom to zabranjeno!  Kruna nasipa je vidljivo oštećena, a asfalt ispucao i ulegnut po pola metra.

Rampa na nasipu koja bi trebalo da spreči saobraćaj je podignuta, čuvar u kućici pored propušta sva vozila. Sekretarijat za inspekcijski nadzor (vodna inspekcija) se još nije izjasnila o našem upitu za razlog zbog koga je rampa otključana.

Saobraćajna policija se retko ili uopšte ne odaziva na pozive biciklista da se Savskim nasipom odvija nelegalni saobraćaj. Ukoliko se i pojave na terenu, napišu nekoliko kazni i odu, dok nasipom dnevno prođe i do 1000 vozila.

Zašto je Savski nasip bitan

Ukoliko biciklisti i građani propuste šansu da se izbore sa nelegalnim uzurpatorima javnog dobra, teško da ćemo uspeti da dobijemo druge bitke. Ako situaciji gde je zakon na našoj strani i gde imamo legalno trasiranu biciklističku rutu koja je u skladu sa Generalnim urbanističkim planom za 2021 godinu mi ne možemo da vozimo nasipom od motornih vozila koja su tu nelegalno, teško da se može očekivati da ćemo uspeti da dobijemo neke druge bitke, kao što je širenje mreže biciklističkih staza u starom delu grada, usporavanje saobraćaja ili preispitivanje prioriteta u saobraćajnoj politici.

Takođe, ovo bi za građane Novog Beograda značilo 8 kilometara biciklističke staze gde bi mogli da voze bicikli i džogiraju potpuno neometani od strane motornih vozila, uživajući u prirodi.

Zbog svega ovoga, moramo da dokažemo da smo uporni, i da ne odustaemo lako. Sistem očigledno nije sposoban da sam sebe koriguje i da poštuje zakone koje je sam doneo i zaštiti slabije. Iz tog razloga, bitka za Savski nasip se mora dobiti, inače su sve ostale bitke besmislene

Leave a Reply