Day

December 2, 2012
Autor teksta: Miloš Lazić, Beociklizacija Diskriminatorna reklama za bicikliste Biciklistička udruženja i klubovi Beograda protive se reklami Alpha Banke u kojoj bicikliste i biciklistkinje stavlja u senku kao svoje klijente. Ivan Puja, predsednik Ciklosveta Srbija poslao je protestnu elektronsku poruku na adrese Alpha Banke sa objašnjenjem zašto je ova reklama nepodobna. Pogledajte reklamu: http://www.youtube.com/watch?v=fuapu5W1LJE Dopisom putem elektronske...
Read More

Kritična masa

Kritična masa je zajednička biciklistička vožnja koja se odvija u preko 300 gradova širom sveta, sa ciljem skretanja pažnje na probleme sa kojima se biciklisti i biciklistkinje susreću u svakodnevnom saobraćaju. U Beogradu, održava se svake poslednje subote u mesecu sa početkom u 17h sa Trga Republike, a u regionu u Novom Sadu, Šapcu, Skoplju, Zenici i Zagrebu. To je mesečna proslava biciklizma (ne protest), događaj koji pripada građanima i građankama na najdirektniji mogući način.

Website Powered by
Mint Services Hosting