Day

December 12, 2014
(Kolesodvor – igra reči od kolesa=bicikli i kolodvor=železnička stanica, u bukvalnom prevodu Stanica za bicikle)U Mariboru su na železničkoj stanici otvorili čuvani parking za bicikle, za one bicikliste koju putuju vozom. U čuvani parking će se ulaziti pomoću elektronske kartice čija je cena 15 EUR. Važenje kartice će se produžavati uvidom u važeću voznu kartu....
Read More

Kritična masa

Kritična masa je zajednička biciklistička vožnja koja se odvija u preko 300 gradova širom sveta, sa ciljem skretanja pažnje na probleme sa kojima se biciklisti i biciklistkinje susreću u svakodnevnom saobraćaju. U Beogradu, održava se svake poslednje subote u mesecu sa početkom u 17h sa Trga Republike, a u regionu u Novom Sadu, Šapcu, Skoplju, Zenici i Zagrebu. To je mesečna proslava biciklizma (ne protest), događaj koji pripada građanima i građankama na najdirektniji mogući način.

Website Powered by
Mint Services Hosting