Day

April 18, 2024
Zvanično usvojena zajednička Evropska deklaracija o biciklizmu
Početkom aprila, Evropski savet, Komisija i Parlament potpisali su Evropsku deklaraciju o biciklizmu, označavajući zvanično usvajanje prvog međuinstitucionalnog biciklističkog političkog dokumenta na evropskom nivou. Organizovan od strane belgijskog predsedništva Saveta Evropske unije, neformalni sastanak ministara transporta EU pružio je okvir za potpisivanje. Evropska deklaracija o biciklizmu, najambicioznija inicijativa EU o biciklizmu do sada, prepoznaje biciklizam...
Read More

Kritična masa

Kritična masa je zajednička biciklistička vožnja koja se odvija u preko 300 gradova širom sveta, sa ciljem skretanja pažnje na probleme sa kojima se biciklisti i biciklistkinje susreću u svakodnevnom saobraćaju. U Beogradu, održava se svake poslednje subote u mesecu sa početkom u 17h (proleće i leto) i 15h (jesen i zima) sa Trga Nikole Pašića, a u regionu u Zrenjaninu, Novom Sadu, Šapcu, Skoplju, Zenici i Zagrebu. To je mesečna proslava biciklizma (ne protest), događaj koji pripada građanima i građankama na najdirektniji mogući način.

Website Powered by
Mint Services Hosting